من به که شکایت کنم؟!

درد من حصار برکه نیست

               درد من زیستن با برخی ماهیانی است که :

                                                        فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

/ 1 نظر / 7 بازدید
تفتی

چشمت کور