لطفا اطلاع رسانی کنید

پل آموزش و پرورش (گرمسیر سابق! ) کی به اتمام خواهد رسید ؟ آیا طرح مشکلی

داشته که نصفه نیمه تمام شده ؟ آیا آسفالت آن هم بر عهده مجری طرح است ؟ آیا در

قبال دیر کرد تحویل نهایی پل جریمه ای هم به پیمانکار تعلق گرفته است ؟!

/ 0 نظر / 9 بازدید