اجرای نصفه و نیمه -3

چندی پیش  شهرداری تفت در اقدامی مناسب  با تخریب قسمتی از دیواره سنگی رودخانه

اقدام به نصب راه پله های فلزی در سوی رودخانه خشک تفت نمود تا تردد ساکنین خیابان

ساحلی شمالی و ساحلی جنوبی راحت تر صورت پذیرد ولی متاسفانه اخیرا ما بقی

مکانهای تخریب شده  مجدد باز سازی گردیده و درست در محلی  که بلحاظ جمعیتی

تردد بیشتری می توانست از این مسیرهای فرعی صورت پذیرد این اقدام نیمه کاره رها

شدو متاسفانه مکان یابی نامناسب این اقدام مناسب را کمرنگ نمود!

برای مثال  در بعضی مکانها تردد بندرت صورت می پذیرد و در مکانهایی نیز بلحاظ ارتفاع

کم دیواره اصلا نیازی به راه پله نبود و حتی در مکانهای  راه پله نصب شده و که از قبل

  مسیر برای عبور وسایل نقلیه در انجا  وجود داشته!!!و کسی قرار نیست از راه پله ها

استفاده نماید

/ 0 نظر / 12 بازدید