غرضی در کار نیست فقط یک سئوال !!!

من که سواد درست حسابی ندارم ولی خیلی دوست دارم یکی برام توضیح بده هزینه

کردن برای خیابان دارایی که هنوز آسفالت نیمه مناسبی داشت و برای بعضی کارهای

بجا مانده چون فاضلاب شهری مجدد وصله کاری خواهد شد ضروری تر هست و کم

هزینه تر ؟  یا مرمت آسفالت خیابان جمهوری حد فاصل گرمسیر تا دانشگاه آزاد که

تقریبا تمام امور شهر سازی بر روی آن انجام گرفته است و بقول عزیزی چاله و چوله

های آن فقط بدرد پایین آوردن سنگ کلیه میخورد؟!!

/ 2 نظر / 14 بازدید
حقیقت

سلام عزیز دل برادر مثل اینکه حواست نیس تعداد اراء محدوده خیابان دارائی و مسجد امام حسن (ع) را با منطقه خیابان جمهوری مقایسه کردی؟ هرچیزی حساب داره کتاب داره الکی خو نیس

تقی

البته جایی که دید روسا باشه مهمتره