بازار تفت را دریابید !

 ...به اوقاف و عدم استفاده بهینه از امور خیریه تلقی خواهد شد .اگر سفری به سایر

شهرهای استان داشته باشی مغازه های موقوفه که به خرابه ای تبدیل شده و چیزی از

آن عاید اوقاف نمی شود عمق این فاجعه را نشان خواهد داد! حال سئوال اینجاست که

آیا فرسوده نشدن سنگ فرش می تواند بهانه خوبی برای رکود وقفیات باشد ؟! وقتی

حیاتی در بازار نباشد این تزیینات به چه دردی میخورد ؟!  میراث فرهنگی میخواهد یک

بازار با مغازه های مخروبه که به زباله دانی تبدیل شده بعنوان آثار باستانی معرفی کند؟!

اوقاف از چه ممری اجاره بهای مغازه های بی رونق را تامین خواهد کرد؟! اداره دارایی

مالیات ازکدام کسبه  و کدام درآمد ،اخذ خواهد کرد ؟!

بجاست فکری اساسی شود .همه با هم فکری با دید باز و در نظر گرفتن عواقب این

موضوع را بررسی و چاره اندیشی نمایند

(یک پیشنهادموقت :حداقل مسیر کوچه پاساژ امینی برای رفت و برگشت موتورسیکلت باز شود و کاروانسرای مرکزی بعنوان پارکینگ آنها مد نظر قرار گیرد )

/ 3 نظر / 13 بازدید
بیدار

با راهکار پایانی مخالفم موتور خطرات خاص خود را برای مردم در حال عبور و مرور در بازار دارد بهتر نیست مغازه های داخل بازار اجناس و مغازه های خود را لوکس و باقیمت مناسب نسبت به توزیع اجناس اقدام نمایند تا جبران خسارت گردد؟

میراب

رونق! حفظ بازار تاریخی خیلی مهمتره کل بازار چند متر طولشه اتفاقا تو بازار راه رفتن و دیدن و خرید کردن سنت ما ایرانی هاست دقت کردید مردم می رن خرید هاشون رو از عمده فروش ها می خرند دقت کردی اجناس در تفت خیلی گرون تر از یزده شما که در هر زمینه ای مطلب می زنی یا انتقاد می کنی اول برو مشکل رو ریشه یابی کن بعد از پرس و سوال از خریدار و فورشنده تحلیل بزن مثل هلو

فلاح

چند قدم پیاده روی ارزش دارد تا اینکه توبازار صدای موتور سیکلت،دود موتور ،ویراژدادن جوانها وبیم برخورد با موتور (که چندین حادٍثه داشته ویک مورد آن را که موتور به کودکی ضربه زد را عینا" مشاهده نمودم) آزارت دهد .قبل از نوشتن مطلب کمی فکرکنیم بهتراست.