ممنون از اطلاع رسانی

6- چه اقداماتی تاکنون انجام شده است؟
حذف فاصله بین دو پل و اصلاح ورودی ها و خروجی های پل
7- شنیده شده تاکنون یک میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه کرده اید؟
خیر، چنین چیزی را هیچ کارشناسی جدی نمی گیرد. تاکنون 70درصد مبلغ قرارداد
بر اساس پیشرفت کار و طبق قرارداد به پیمانکار تحویل شده که البته وی اعلام
خسارتی کرده و خواستار جبران آن می باشد که گزارش وی توسط واحد فنی
شهرداری بررسی و به جمعبندی رسیده و برای اخذ مجوز پرداخت به شورای شهر
ارسال گردیده. شورای شهر نیز مسئله را به کمیته کارشناسی ارجاع داده و
مراحل در حال انجام است.
8- لطفا بفرمایید برای پایان این بازسازی چه کارهایی باید انجام شود و چقدر
هزینه خواهد شد؟
آسفالت، پیاده روسازی، خط کشی و نصب علائم ایمنی که 100 میلیون تومان
اعتبار مورد نیاز خواهد بود
9-با توجه به مشکلاتی که پیمانکار دارد چه زمانی مابقی اقدامات پل، انجام
خواهد شد؟

تلاش هایی داشته ایم و امیدواریم ظرف چند روز آینده کارها دوباره ادامه
یابد تا انشاء الله در دهه فجر بتوانیم پل را به سرانجام برسانیم
                                               

/ 0 نظر / 11 بازدید