تلاش های پشت پرده برای حوزه های انتخابیه یزد

گویا تغییرات در حوزه های انتخابیه یزد  قرار است فعلا بدرازا بکشد!!!  یکی از دلایل مطرح

شده در این خصوص  انتخابات حوزه تفت میباشد .میبدیهای نفوذ دار!!! بدون آنکه کسی

متوجه شود در حال وقت کشی بنفع خود میباشند تا نماینده جدید آنها در انتخابات نزدیک

بتواند در مجلس حضور یابد و از حقی که قرار است از آنها پایمال شود ! دفاع کند . از طرفی

گویا قرار  است که چوب مخالفت مرکز استان با اردکان تک نماینده هم به تفتیها بخورد

و ...

/ 1 نظر / 40 بازدید
یزد تو

میبدیهای نفوذ دار!! یعنی کی ؟؟؟