اجرای نصف و نیمه -4

سر بالا نرود و قورباغه ابوالعطا نخواند .البته تذکراتی داده شد که حداقل بیایید حال که

اینقدر هزینه شده با چند دور  غلتک کردن این بستر جدید را پایدار کنید متاسفانه گویا این

کار نانی برای کسی نداشت و کار نیمه کاره رها شد نتیجه شد مختصر سیلی که تمام

بستر را شست و برد و حتی هزینه های صورت گرفته برای آبخیز داری و ... نیز هم بدور

ریخته شدکه صد البته برای آماده سازی مسیر برای محرم و نیز پارکینگهای موقت در

مکانهای مخصوص هزینه های جدید نیز به آن افزوده خواهد شد

اجرای نصف و نیمه -3

اجرای نصف و نیمه-2

اجرایی نصفه و نیمه

/ 1 نظر / 16 بازدید
هوادارن سید ابوالفضل حسینی

او همینجا بود.در همین گوشه و کنار خاطره جمعی از هوادارن سید ابوالفضل حسینی نامزد چهارمین دوره انتخابات شورای شهر کسی که میگوید: من به تمیزی شهرم اهمیت میدهم نمیخواهم اسم و عکسم در و دیوارهای شهر را بیازارد بلکه میخواهم یادم در دلها بماند بانی طرح محله نمونه و مردی با اراده پولادین در این خاطره بازی با ما همراه شوید