بام ی که سوراخ شد!

سالهای گذشته وقتی مسیر تفت به یزد رو طی میکردم با غرور خاصی به بیلبوردهای

تبلیغاتی نگاه میکردم! با دیدن سئوالات آگهی و انگشت اشاره ای که مکانی خاص را

به ماشینهای عبوری نشان میداد بارقه امیدی !!! در چشمانم میدرخشید که قرار است

سقفی برای شهرمان زده شود و از این بی سر و سامانی بدر آییم .با چه شور و

اشتیاقی از این بام برای دیگران تعریف میکردم عجب بامی شود این ((بام تفت ))

و از نردبانش چه ها که بالا نرود و خلاصه اینکه: گرصبر کنی ز غوره حلوا سازی ،

ولی زهی خیال باطل :: صبر کردیم ولی حاصل صبرمان  حلوای غوره  وترش شده

شد  .(( بام تفت )) راه بجایی نبرد و  زیر باران قوانین سوراخ شد .نمیدانم

قدرت ستونهایی که این بام بر آن بنا شده چقدر هست ؟! میتواند این بام را پابرجا نگه

دارد تا زمستان پر حادثه را پشت سر بگذارد یا باید خانه را از نو بنا کرد؟! آنچه مسلم

است در جمع سازندگان بام : آسیب شناس ،کارخانه دار،رییس چندین کار ،رییس

بازنشسته و ... حضور دارند که بایدچار ه ای اساسی بیندیشند تا اعتماد سهامداران

سلب نشود و... 

/ 0 نظر / 8 بازدید