رد صلاحیت

طبق آخرین اخبار رسیده تا کنون چهار تن از داوطلبین شورای شهر تفت رد صلاحیت شده

اند که در بین آنها نام  اعضای شورای شهر دور اول نیز به چشم میخورد  طی تماس تلفنی

که با این عزیزان داشتم موضوع رد صلاحیت خویش را تایید نمودند ولی گویاهنوز نامه کتبی

بدستشان نرسیده است .

/ 0 نظر / 2 بازدید