کشف جدید!

دقت کردین تعداد خط کشی های مدل دار! (خراشیدن آسفالت برای ایجاد صدای

دلخراش!) مسیر حد فاصل پمپ بنزین مبارکه تا دور برگردان زین آباد (چند متر بعد از

پلیس راه تفت بیشتر از این مدل خط کشی ها در محور ترانزیت یزد تا نایین هست! 

هر کسی تعداد این چی چی ها ! را در دو مسیر مذکور با اندکی کم و زیاد ذکر کنه یه

جایزه از تفت زیبا دریافت میکنه!

/ 0 نظر / 9 بازدید