اجرای نصفه و نیمه -2

چندی پیش طبق مرسوم شهرداریها، شهرداری تفت هم اخطاریه هایی در زمین  

مسیر خیابان امام خمینی که بدون حصار بودند نصب نمود که ظرف مدت معینی

برای حصار کشی زمین خود اقدام کنند و گر نه ... شاید مراجعاتی صورت گرفت که

روی چند زمین اقدام نشد ولی ای کاش تنها زمین حصار گذاری شده !!! هم بی

حصار می ماند .سبز شدن دیوارهای بتنی در شهری که عنوان باغشهر را بدنبال

خود یدک میکشد جهت پنهان کردن سبزه های باغ شاید کمی عجولانه بود  .اگر

زمینهای موجود زباله دانی بوده و نمای زشت تری از آنچه الان بوجود آمده داشته

میتوان این اقدام شهرداری را ستود و گر نه ((کور کردن چشم برای درست کردن ابرو

)) انهم با هزینه گزاف  برای یک ارگان که از بیت المال استفاده میکنندزیبنده نیست

.چه بسا با توجه به اینکه عقب نشینی لازم هم صورت نپذیرفته حقی هم برای

صاحب ملک ایجاد شده باشد !!! و سایرین هم با استناد به این نازیبا سازی!!! اقدام

به حصار کشی زمین خود کنند که کما بیش در زمینهای جنب مجتمع پوپک طلایی

در حال اجرا نیز می باشد .

/ 0 نظر / 10 بازدید