دانه های الماس

صبحی بزرگواری چند دانه الماس را بهم اهدا کرد ،الماسهایی زیبا که بر صفحه ای سفید

نقش بسته بودند ،الماسهایی از جنس دل! الماسهایی که نمی شد با دست لمسشان

کرد ولی میشد آنها را احساس کرد .دانه های الماسی که استاد فلاح پور آنها را کنار هم

گزارده بود تا بخشی از تراوشات ذهنی چندین سال فعالیت ادبی خویش را به همگان

عرضه نموده باشند .شعرهایی زیبا از تفت ،ائمه اطهار،محرم و... همه در کتابی تحت

عنوان ((دانه های الماس)) چاپ شده که که ضمن تشکر از جناب آقای فلاح پور

امیدوارم توفیق چاپ مابقی اشعارشان را نیز داشته باشند .

/ 0 نظر / 11 بازدید