یک خاطره پر پول از انتخاب شهردار!

چندین سال پیش که حرف انتخاب شهردار به میان آمد فردی به شورای شهر معرفی

گردید که متاسفانه بینش شورا از خواسته های ایشان سبب شد فرد مذکور مورد

تایید قرار نگیرد وشهردار دیگری برای تفت انتخاب شد که عملکرد او را در چندین سال

گذشته دیدیم قدر مسلم فعالیتهای مفیدی صورت گرفت که مورد پسند عامه مردم بود

و فعالیتهای دیگری که برغم نارضایتی مردم فقط مورد پسند تنی چند از اعضای شورا

قرار گرفت!  در همان زمان ها فردی که نتوانست رضایت شورای شهر تفت را بدست

آورد بعنوان شهردار احمد آباد اردکان برگزیده شد .در یکی از جلسات استانداری که

اتفاقا دو تن از اعضای شورای شهر تفت هم حضور داشتند شهردار احمد آباد گفت

((صد میلیون تومان )) اعتبار از دولت گرفته و شهرداری احمد آباد را بعنوان پایلوت

ممیزی کشور معرفی نموده است ! چون با این مبلغ در آنزمان میشد کارهای بسیاری

را انجام داد ذیحساب استانداری به کنایه گفت: طرح ممیزی در احمد آباد اینقدر هزینه

دارد  و ما خبر نداشتیم که جواب شنید :مهم گرفتن پول بود سی میلیونی را  برای

طرح خرج میکنم و مابقی را برای آبادانی شهر بکار میبرم و ...

دگر بار شورای شهر برای انتخاب شهردار فعال شده امید جدای از منافع  شخصی و

خطی و حزبی و ...منافع شهر نیز در این انتخاب مورد نظر قرار بگیرد .

/ 0 نظر / 44 بازدید