یا شتر باش ببر یا مرغ باش بپر!

عجب حکایتی داره این مسیر تفت به یزد. وقتی قرار است هزینه روشنایی و نگهداری راه

و.. پرداخت بشه میگن مسیر بین شهری است و باید هزینه اون رو شهرستان تامین کنه

! ولی وقتی میخوان از کنار تابلوهای تبلیغاتی مسیر درآمد زیادی داشته باشن میشه

محور یزد به شیراز .   درخواست زیادی نیست که بخواهیم مسئولین شهر در این مورد

اقدام کنند ! یا  حداقل درصدی از درآمد  تابلو های ورودی شهر  از پلیس راه تا  حسینی

رو به تفت اختصاص بدهند یا اگه چنین نیست آسفالت این قسمت از محور یزد به شیراز

!!! رو مرمت و بهسازی کنند .

/ 0 نظر / 28 بازدید