پست دیگری برای خودم !

سلام .ببخشید چند روزی نتونستم به اینجا سر بزنم .عزیزی نظر داده بود که چرا دیگر از محرم تفت چیزی نوشته نشد .آخه من بی سواد که همش دنبال بهانه برای گیر دادن به این و اون هستم چه چیزی میتونم بنویسم .بقول نظر پست قبلی که اتفاقا بر صحت مطلبم نیز مهر تایید زده بود چشمم کور !  تا نبینم این تنگ نظریها و خود بزرگ بینی ها را ! چشمم کور تا نبینم که چه در خفا میکند و چه در عیان عوام فریبی! چشمم کور تا شهرم را دوست نداشته باشم و بی خیال از کنار دردهایم بگذرم تا دیگران بتوانند بواسطه سکوت من و سایر همشهریان به خواسته هایشان برسند ! چشمم کور تا تفت را زیبا نبینم و دیگر از تفت زیبا سخن بمیان نیاورم ! چشمم کور تا سود جویان از خدا بی خبر هر آنگونه که میخواهند مطالبم را تعبیر کنند و راه را برای خود باز کنند ! اصلاچشمم کور که اینقدر خود را تحویل نگیرم!!!

شخصی بد ما بخلق گوید     ما چهره زغم نمی خراشیم

ما خوبی او به خلق گوییم   تا هردو دروغ گفته باشیم

/ 0 نظر / 7 بازدید