بلیط رفت و برگشت !

دیروز یه نامه دیدم  که در امضای آن نوشته شده بود: ابوالقاسم محی الدینی مدیر

عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد ،گفتم خدا رو شکر بعضی از مشکلات

شهرداری تفت بواسطه حضور ایشان در سازمان همیاریها راحتتر حل خواهد شد ولی

گویا امروز صبح ایشان مجدد در شهرداری تفت حضور یافته و شهردار تفت بودن را به

مدیر عاملی ترجیح داده اند که برایشان آرزوی موفقیت داریم .

شایان ذکر است آقای وکیلی  مدیرعامل سازمان شهرداریهای یزددر هفته گذشته

بعنوان مدیر کل منابع طبیعی استان معرفی  شدند.و هم اکنون سازمان همیاریها بدون

مدیر عامل اداره می شود .

/ 1 نظر / 8 بازدید

استاندار مجموعه پیست سخوید را بدون مزایده وبدون توجه به خواست اهالی به دوستان پاسدار خودش واگذار کرده است .کسی بفکر سلامت مردم که نیست .همه بفکر جیب مبارک هستند .آخه آخر دوره دولتیها هست دیگه