اجرایی نصفه و نیمه

تقریبا هشت نه سال پیش  اصلاح نقاط حادثه خیز در دستور کار شهرداری تفت قرار گرفت

که یکی از این نقاط تقاطع ورودی شهرک شهید صدوقی بود قرار شد  بریدگی جلو تانک!

گرفته شود و در عوض  دو  دور برگردان یکی تقریبا روبروی بیمارستان و دیگری روبروی

هتل شیرکوه اجرا شود .چرا طرح آنزمان اجرایی نشد را نفهمیدم ولی متاسفانه الان نیز

کاملاجرا نگردید شاید دست اندرکاران اجرای رمپ روبروی بیمارستان را ضروری ندانستند

ولی

بستن یکسره ورودی شهرک بدون در نظر گرفتن محل تردد عابر پیاده   (در نظر بگیرید

سالمندی بخواهد از عرض خیابان عبور کند قدر مسلم ارتفاع نیم متری سنگ جدول

برایش مشکل ساز خواهد شد یا عبور سایرین هنگام آبیاری باغچه مذکور و بقولی شل

تاق بودن!!! آن میسر نخواهد شد)   نیاز تفکر بیشتر مسئولین اجرا کننده را می طلبد.

/ 1 نظر / 10 بازدید
توصیه

قابل توجه کاندیدای محترم شورای شهرتفت کارکنان شهرداری وشو کار و گاها جنگجو قبل از انتخاب شدن کلاس های رزمی ثبت نام کنید. محافظان شهردار غمی ندارند پشتشان محکم است مواظب باشید گل گاوزبون به جای چای و نسکافه و... همیشه مصرف کنند