شما آب را گل الود کن ماهی رو ما میبریم خاتم!

جالبه یکی میاد با هزینه شخصی کتابخانه عمومی راه می اندازه وهمه را به  به به وچه چه وا میدارد بعد از مدت زمانی اوقاف میاد میگه منم از کتابخانه سهم میخوام ! نهاد کتابخانه ها قفل میزنه ،خانه دیجیتال میاد قفل میشکنه و دانش پژوهان هم ! بجای مطالعه به دیدن فیلم ((تو قفل بزن من  بشکنم )) مشغول میشن تو این گیر و دار  هم یکی میاد تجهیزات خانه دیجیتال را به هرات و مروست انتقال بده .عجب فیلمی داریم در کتابخانه عمومی دکتر واحد سرده و چه میکنه این اداره ارشاد تفت !

ضمن عذر خواهی از عزیزانی که محبت میکنند و به این وبلاگ سر میزنند ،به اطلاع میرساند تا روز شنبه قادر به بروز کردن وبلاگ نیستم پس خداحافظ تا شنبه !

/ 0 نظر / 9 بازدید